Podejrzewasz wyciek danych? Hotline +48.514.375.128

Rozporządzenie w zakresie danych osobowych (GDPR)

ID: X.CYBER.02(PL, EN)

Szkolenie: Nowe rozporządzenie w zakresie danych osobowych (RODO,GDPR)

Cel szkolenia: Przekazanie pracownikom wiedzy w zakresie zmian wprowadzanych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wejdzie w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenie przynosi duże zmiany dla firm w zakresie zasad ochrony danych osobowych, których złamanie będzie skutkowało wielomilionowymi karami. Kary finansowe wymierzane przez organ nadzorczy (GIODO) mogą osiągnąć 4% rocznego obrotu przedsiębiorcy z poprzedniego roku obrotowego lub 20.000.000€, w zależności, która z wartości jest większa.

Czas trwania: 8h

Lokalizacja: biuro zamawiającego (cała Polska) lub sala konferencyjna organizatora w Warszawie

Uczestnicy: pracownicy stykający się w pracy z danymi osobowymi, członkowie Zarządów, Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji (przyszli Inspektorzy Ochrony Danych).

 

  • Podstawy prawne rozporządzenia
  • Privacy by design
  • Privacy by default
  • Prawo do bycia zapomnianym (right-to-erasure)
  • Retencja danych, kryteria ustalania warunków retencji
  • Profilowanie osób
  • Obowiązki informacyjne
  • Inspektor ochrony danych (Data Protection Officer)

Great results can be achieved with small forces.