Czy jesteś pewny
swojej prywatności

Analitycy Ponemon Institute oraz Hewlett Packard Enterprise szacują, że w 2015 średni koszt włamania do średniej lub dużej firmy to 7.7 miliona USD, a średni czas wykrycia i usunięcia zagrożenia to 46 dni. Zdaniem McAfee, 40 milionów obywateli USA, 54 milionów Turków, 20 milionów Koreańczyków, 16 milionów Niemców pada ofiarą kradzieży tożsamości lub istotnych danych osobowych.

Zdaniem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (CERT.GOV.PL) „zespoły powołane do reagowania na incydenty komputerowe i instytucje muszą zwiększać możliwości odparcia najbardziej dotkliwych form ataków jak m.in. ataki typu APT (ang. Advanced Persistent Threat) czy spear phishing”

Oferta

Weryfikacja stanu bezpieczeństwa

 • Audyty bezpieczeństwa IT
 • Ocena dojrzałości organizacji w zakresie bezpieczeństwa informacji
 • Weryfikacja pracowników i kontrahentów
 • Testy penetracyjne (black-box, white-box, aplikacje webowe)
 • Testy socjotechniczne

Obsługa incydentów bezpieczeństwa

 • Przejęcie zarządzania incydentem w sytuacji kryzysowej
 • XADEMI Emergency Response Team (ERT) 24/7
 • Przygotowanie Klienta do samodzielnej obsługi sytuacji kryzysowych
 • Wsparcie obsługi incydentów bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo fizyczne korporacji, jej pracowników oraz Zarządu

Dane osobowe przy zmieniającym się prawie

 • Ochrona danych osobowych zgodnie z nowym Rozporządzeniem UE 2016/679
 • Odpowiedź na wyciek danych osobowych
 • Audyt zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych
 • Szkolenie z zakresu Ochrony Danych Osobowych

Rozwiązania techniczne i doradztwo

 • Zapewnienie bezpiecznej komunikacji dla firmy
 • Cyber Insurance Advisory
 • Zapewnienie ciągłości działania
 • Chmura obliczeniowa, centra danych, kolokacja
 • Blockchain dla e-administracji oraz instytucji finansowych

Od ponad 10 lat, zajmujemy się
Twoim bezpieczeństwem