Podejrzewasz wyciek danych? Hotline +48.514.375.128

Emergency Response Team

Xademi Emergency Response Team 24/7 (X-ERT)

Zespół wspierający Klienta przy incydentach bezpieczeństwa IT: Emergency Response Team 24/7

Podstawowy cel:

Zespół zarządzania kryzysowego dostarczany przez Xademi SECURITY zapewnia kompleksową obsługę incydentu bezpieczeństwa IT, w tym wycieku danych. Skontaktuj się z naszą infolinią w celu uzyskania natychmiastowej pomocy: (+48) 514.375.128.

Podczas zarządzania sytuacją kryzysową w IT bardzo często popełniane są liczne błedy: nie są zabezpieczone istotne dane (cyfrowe dowody) pozwalające na wskazanie winnych przestępstwa, komunikacja z mediami jest chaotyczna i często zamiast poprawić, to pogarsza sytuację przedsiębiorcy, Klienci nie dostają istotnych informacji albo dostają sprzeczne dane powodujące po ich stronie flustrację, a wymagane prawnie terminy informacyjne (GIODO, osoby fizyczne) nie są dotrzymywane. Nie musisz uczyć się na swoich błędach – skorzystaj z doświadczenia ekspertów, którzy w swojej karierze zajmowali się skutecznie obsługą wielu incydentów.

Usługa Xademi SECURITY obejmuje szereg działań, w tym, w szczególności: identyfikacja zakresu incydentu (np. wycieku danych), przygotowanie planu reagowania na zaistniały kryzys uwzględniając aspekty techniczne, biznesowe, prawne oraz relacje z Klientami, zabezpieczenie danych do dalszej analizy, wsparcie przy przywracaniu funkcjonowania usług (Business Continuity), z jednoczesnym zapewnieniem, że nie zostaną utracone dane do celów śledczych, wsparcie dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Zarządu, zespołu PR, zespołów sprzedażowych, przygotowanie dokumentacji dla Policji, prokuratury oraz innych służb, w przypadku wycieku danych osobowych opracowanie zgłoszenia do GIODO, wsparcie po stronie Klienta podczas kontroli z GIODO (doradztwo, pełnomocnictwo) czy zarządzenie komunikacją PR.

Pamiętaj, że według nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych kary finansowe wymierzane przez organ nadzorczy (GIODO) mogą osiągnąć 4% rocznego obrotu przedsiębiorcy z poprzedniego roku obrotowego bądź 20 milionów EUR, w zależności, która z wartości jest większa. Warto być gotowym na nowe wyzwania już teraz.

Klientom posiadającym stosowne umowy dostarczamy wsparcie XADEMI-ERT w modelu 24/7 zgodnie z ustalonymi warunkami SLA.

Zakres usługi:

  • Identyfikacja zakresu wycieku danych
  • Przygotowanie planu reagowania na zaistniały kryzys uwzględniając aspekty techniczne, biznesowe, prawne oraz relacje z Klientami
  • Zabezpieczenie danych do dalszej analizy
  • Wsparcie przy przywracaniu funkcjonowania usług, z jednoczesnym zapewnieniem, że nie zostaną utracone dane do celów śledczych
  • Wsparcie dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Danych Osobowych), Zarządu, zespołu PR, zespołów sprzedażowych
  • Przygotowanie dokumentacji dla Policji, prokuratury oraz innych służb
  • Opracowanie zgłosznia do GIODO, wsparcie po stronie Klienta podczas kontroli z GIODO (doradztwo, pełnomocnictwo)
  • Zarządzenie komunikacją PR
  • Dla firm z sektora telco oraz firm wpisanych na listę MON wsparcie we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz Urzędem Komunikacji Elektronicznej
  • Gwarancja dostarczenia usługi zgodnie z warunkami SLA

Great results can be achieved with small forces.