Podejrzewasz wyciek danych? Hotline +48.514.375.128

Kategoria

Szkolenia i bezpieczeństwo fizyczne

Wróc do oferty opisu oferty Xademi

Szkolenie: bezpieczne zachowania w obszarze IT dla personelu

 • Szkolenia dla pracowników w obszarze właściwych zachowań z obszaru ochrony informacji: wykrywanie ataków behawioralnych, asertywność w obszarze IT, ochrona danych osobowych
 • Procedury bezpiecznego logowania, system zarządzania hasłami [ISO 27001, cel A.9.4]
 • Zapobieganie utracie, uszkodzeniu i kradzieży sprzętu komputerowego [A.11.2.1]
 • Procedury wynoszenia i przynoszenia sprzętu komputerowego przez pracowników [A.11.2.6]
 • Zabezpieczenie sprzętu poza siedzibą (delegacje, konferencje, praca w domu) [A.11.2.6]

Usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego

 • Ocena bezpieczeństwa fizycznego obiektów
 • Ocena ryzyka ataku fizycznego na infrastrukturę oraz kluczowych pracowników
 • Opracowywanie i wdrażanie polityki bezpieczeństwa fizycznego
 • Przeciwdziałanie nieuprawnionemu fizycznemu dostępowi, szkodom i zakłóceniom w informacjach i środkach przetwarzania informacji [ISO 27001, cel A.11.1]
 • Fizyczne zabezpieczenie wejść, określenie stref bezpiecznych [A.11.1-2]
 • Zaprojektowanie fizycznych zabezpieczeń przed atakiem, wypadkami oraz katastrofami naturalnymi [A.11.1.4]
 • Weryfikacja obszarów dostaw i załadunku [A.11.6]

Great result can be achieved with small forces.