Czy jesteś pewny
swojej prywatności

Analitycy Ponemon Institute oraz Hewlett Packard Enterprise szacują, że w 2015 średni koszt włamania do średniej lub dużej firmy to 7.7 miliona USD, a średni czas wykrycia i usunięcia zagrożenia to 46 dni. Zdaniem McAfee, 40 milionów obywateli USA, 54 milionów Turków, 20 milionów Koreańczyków, 16 milionów Niemców pada ofiarą kradzieży tożsamości lub istotnych danych osobowych.

Zdaniem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (CERT.GOV.PL) „zespoły powołane do reagowania na incydenty komputerowe i instytucje muszą zwiększać możliwości odparcia najbardziej dotkliwych form ataków jak m.in. ataki typu APT (ang. Advanced Persistent Threat) czy spear phishing”

Oferta

Weryfikacja stanu
bezpieczeństwa

 • Opracowanie strategii
  bezieczeństwa
 • Audyty i kontrole
 • Sprawdzanie pracowniów
  i kontrahentów
 • Bezpieczeństwo informacji w łańcuchu dostaw

Zobacz szczegóły oferty Xademi

Rozwiązania techniczne
dla bezpieczeństwa IT

 • Zapewnienie bezpiecznej
  komunikacji
 • Rozwiązania w obszarze
  bezpieczeństwa IT
 • Zapewnienie ciągłości działania
 • Chmura obliczeniowa,
  centra danych, kolokacja

Incydenty Bezpieczeństwa

 • Obsługa incydentów
  bezpieczeństwa
 • Przeciwdziałanie atakom
  na infrastrukturę IT

Szkolenia z obszaru
bezpieczeństwa

 • Bezpieczne zachowania
  w obszarze IT
 • Antykorupcja i kontrwywiad
 • Bezpieczeństwo fizyczne

Według raportu ABW czynnikami przyczyniającymi się do powodzenia przeprowadzanych ataków są nieodpowiednie podejście do kwestii bezpieczeństwa systemów, brak wdrożenia odpowiednich procedur w instytucjach oraz tendencja do redukcji wysokości finansów przeznaczonych na funkcjonowanie instytucji kosztem bezpieczeństwa. ABW dodaje, że ogromne znaczenie dla powodzenia ataków ma niski poziom świadomości wśród kadry zarządzającej i pracowników oraz brak okresowych szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Od ponad 10 lat, zajmujemy się
Twoim bezpieczeństwem